Načini plaćanja i popusti - SUN BEACH

Načini plaćanja i popusti - SUN BEACH

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje se vrši u dinarima, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije; gotovinom, platnim karticama, čekovima građana ili na tekući račun Organizatora. Prilikom sklapanja Ugovora, korisnik se opredeljuje za jedan od sledećih načina:

 

1. UPLATA U CELOSTI PRE POLASKA:

– Akontacija 30% od cene hotelskih usluga prilikom prijave – sklapanja Ugovora.

– Ostatak za cenu hotelskih usluga i doplatu za autobuski prevoz (ukoliko je ugovoren) – plaća se dinamikom i iznosima po želji korisnika ali tako da je celokupna uplata izvršena najkasnije 14 dana pre početka korišćenja aranžmana.

 

2. UPLATA NA RATE – ČEKOVI GRAĐANA:

– Akontacija 30% od cene hotelskih usluga prilikom prijave – sklapanja Ugovora.

– Ostatak za cenu hotelskih usluga i doplatu za autobuski prevoz (ukoliko je ugovoren) – plaća se u jednakim mesečnim ratama, počev od meseca koji sledi onom u kome je uplaćena akontacija.

– Rate dospevaju svakog 15.tog u mesecu a poslednja 15.11.2020. Pre termina letovanja mesečne rate se uplaćuju unapred a za mesece nakon završetka aranžmana deponuju se čekovi, minimum 14 dana pre polaska. Kamate nema.

 

3. UPLATA NA RATE – ADMINISTRATIVNA ZABRANA:

– Akontacija 30% od cene hotelskih usluga prilikom prijave – sklapanja Ugovora.

– Ostatak za cenu hotelskih usluga i doplatu za autobuski prevoz (ukoliko je ugovoren) – plaća se u jednakim mesečnim ratama, počev od meseca koji sledi onom u kome je uplaćena akontacija i odobrena Administrativna zabrana (koju je korisnik prethodno dobio od Organizatora i jedan overen primerak Rešenja odmah vratio a najkasnije 14 dana pre polaska).

– Rate dospevaju mesečno ili polumesečno, u zavisnosti od načina kako pravno lice isplaćuje zaradu a poslednja dospeva 15.11.2020. Kamate nema.

– Organizator zadržava pravo na selekciju pravnih lica čija rešenja o administrativnoj zabrani prihvata.

 

4. UPLATA NA 6 RATA –  INTESA FRENDI   "Master Card" ili "VISA" KARTICOM, BEZ KAMATE.

Ovaj način uplate moguć je isključivo na šalterima agencije "ELNOSTOURS" u Novom Sadu.

Pogledajte detaljnije OVDE.


 

POPUST 5% NA CENU HOTELSKIH USLUGA ODOBRAVA SE


Ukoliko se minimum 50% uplati pre 29.02.2020.(Razlika najkasnije 14 dana pre polaska.)

Ukoliko se minimum 75% uplati pre 31.03.2020. (Razlika najkasnije 14 dana pre polaska.)

Ukoliko se kompletna uplata izvrši pre 30.04.2020.


POPUST ZA CELOKUPNU UPLATU U MOMENTU PRIJAVE

Ovaj popust iznosi 5% i važi za celokupnu uplatu aranžmana (troškovi i polupansiona i prevoza – ukoliko je ugovoren) odjednom, bilo kog dana i meseca 2020. godine. Isključen je „popust na popust“, odnosno ovaj popust nije moguće sabirati sa prethodno navedenim popustima za rane uplate cene hotelskih usluga a ostvaruje se uz ugovaranje usluga isključivo u „ELNOSTOURS“- u (šalter ili „online“ rezervacija sa www.elnostours.rs).