Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje

PREPORUČUJEMO KUPOVINU POLISE
.
 MEĐUNARODNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 

 

 

 

Zdravstveno osiguranje nije uključeno u cene po ovoj ponudi a moguće je kupiti ga u osiguravajućoj kompaniji po vlastitom izboru.

 

Za putovanje u Grčku posedovanje ove polise nije obavezno. Ipak, zdravstevno osiguranje je uslov da se bezbrižno putuje i resterećeno uživa na letovanju a Organizator isto preporučuje svima jer je u Grčkoj skupa svaka lekarska intervencija, lekovi, ambulantno ili bolničko lečenje a nije ni logično štedeti na vlastitom zdravlju i sigurnosti.

 

                      U „ELNOSTOURSU“ se mogu kupiti polise OSIGURANJA

 

                     

             

                                  na osiguranu sumu po osobi od 30.000 evra.

  

Orijentacione cene polisa, u dinarskoj protivrednosti, iznose po danu:


• za odraslu osobu (do 70 godina):1 evro,

• za maloletnu osobu: 0,7 evra,

• za porodicu (zavisno od broja roditelja i dece): od 1,5 evra do 3,5 evra


Precizne informacije o svim cenama polisa mogu se dobiti u agenciji ili kod osiguravača.