Važne informacije i napomene - SUN BEACH

Važne informacije i napomene - SUN BEACH

HOTEL JE KATEGORISAN SA TRI ZVEZDE, po standardima grčke hotelske asocijacije HCC. Dvokrevetna soba ima dva standardna (spojena) kreveta ili jedan "francuski" a trokrevetna soba - tri (dva spojena, jedan poseban). Svi sadržaji u svakoj sobi su opisani u tekstu o hotelu na stranici SUN BEACH.

PREDSTAVNIK je angažovan u cilju kvalitetnog ispunjenja obaveza Organizatora, pružanja informacija i saveta vezanih za boravak i aktivnosti korisnika usluga. Sa gostima predstavnik, inače stacioniran u obližnjem Nei Poriju, komunicira preko info table, istaknute pored recepcije hotela, na kojoj je objavljeno i vreme redovnog dežurstva u samom objektu. Za hitne slučajeve predstavnik je danonoćno dostupan na mobilni telefon i obavezan je na asistenciju.

 

FAKULTATIVNE IZLETE organizuje lokalna agencija – partner „ELNOSTOURS“-a u zakupu kapaciteta, prema sopstvenim uslovima, standardima i cenama. Dajući informaciju na svojim info tablama ili preko predstavnika, „ELNOSTOURS“ nije odgovoran za fakultativne izlete a time ni ne garantuje da ponude drugih lokalnih agencija nisu povoljnije ili kvalitetnije.

 

Fotografije na ovoj web prezentaciji  pokazuju izgled hotela u sezonama 2014–2019, sa time da su, zbog raznovrsnih struktura smeštajnih jedinica, ilustracije enterijera izabrane nasumično i ne znače jednoobrazni izgled svake sobe ili kupatila.