O Elnostours-u

O Elnostours-u

DELATNOST


LETOVANJA: aranžmani u Grčkoj, - apartmanski i hotelski smeštaj

ZIMOVANJA: ski centri Srbije, ex Jugoslavije i Evrope.

KRUŽNE TURE: avio i autobuski aranžmani širom Evrope, đačka i studentska edukativna putovanja

INCOMING: kompletan servis organizovanim grupama (smeštaj, transferi, razgledanja, treking, biciklističke ture i organizacija seminara).

SUBAGENTURA: turistička putovanja, letovanja i zimovanja u organizaciji ARGUS TOURSA, ODEON WORLD TRAVELA i drugih touroperatora

 

ISTORIJAT:

Osnovan 1994. godine u Novom Sadu, od strane komercijalista nekadašnjih KOMPAS JUGOSLAVIJA i EMONA GLOBTOUR, kao touroperator za letnje i zimske aranžmane, studentska i đačka putovanja.

KOLEKTIV:

Dvanaest iskusnih turističkih radnika, većina u firmi punih 20 godina, na poslovima incoming i outgoing aranžmana. Deo tima u letnjoj sezoni su mladi i obrazovani saradnici, na poslovima pratilaca grupa, predstavnika ili prodaje aranžmana.
ELNOSTOURS AD
Ul. Maksima Gorkog 10, 21000 Novi Sad, Srbija
phone: +381 21 528244+381 21 528244 fax: +381 21 528359


ELNOSTOURS AD, ogranak NS TRAVEL SERVICE
Trg slobode 2 (dvorište hotela VOJVODINA), 21000 Novi Sad, Srbija
phone: +381 21 524778 fax: +381 21 6611078


Atila Moldvai - direktor, telefon +381 21 528244


PIB: 100462765
ŠIFRA DELATNOSTI: 7912

Tekući računOTP banka: 325-9500700029667-46

Stalna članica YUTA. Poseduje aktuelnu licencu OTP br. 8/2016, od 02.02.2016. važeća do 02.02.2022.godine APR Republike Srbije.

 

 

Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeću garanciju putovanja od insolventnosti i naknade štete i to:

Organizator ELNOSTOURS poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti I naknade štete  Br. 30000005057  ANEX br. 2 osiguravajuće kompanije Milenijum osiguranje a.d.o. od 25.01.2018. do 25.01.2020. na iznos od 300.000 EUR. Garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuju 1) troškovi nužnog  smeštaja, ishrane i povratka putnika  sa putovanja  u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska; 2) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 3) potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja;4) potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Garancijom putovanja radi naknade štete se  obezbeđuje naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada:1) za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 2) za potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti i posebni i uslovi Milenijum osiguranja a.d.o.  potvrda o garanciji putovanja pod rednim brojem ugovora o putovanju, i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi,  i  to  putnim  osiguranjem  u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.

Lice ovlašceno za prijem reklamacija za vreme trajanja turistickog putovanja: Atila Moldvai, tel. 021- 528244 , e mail  elnostours@elnostours.rs.