Prijava za željenu destinaciju

Zahvaljujemo Vam na nameri da se prijavite za naš aranžman. Molimo ispunite i pošaljite nam ovaj formular.
        Naše radno vreme za obradu ovih "online" rezervacija je od 10h00 do 16h00 radnim danom, subotom od 09h00 do 13h00. Rezervacije koje pošaljete nakon navedenih vremena biće obrađene narednog (radnog) dana.


Obavezujemo se na potvrdu rezervacije - odgovor (na Vašu email adresu koju nam ovde navedete) najkasnije za 24 sata (radnim danima) od momenta prijema rezervacije. Tom prilikom primićete preciznu instrukciju za uplatu akontacije ili kompletnog iznosa vrednosti smeštaja odnosno aranžmana.
Molimo Vas da rezervaciju ne vršite ukoliko niste u mogućnosti da uplatu prema instrukciji izvršite u roku od dva radna dana. Unapred Vam hvala.