Autobuski prevoz

Previous
Next

DOZVOLJENI PRTLJAG: 

Količina prtljaga ograničena je na jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga po osobi, a prevoz istog je besplatan.

DODATNI PRTLJAG: 

Dodatni prtljag (sve preko pomenutog ograničenja), biće primljen ukoliko bude slobodnog prostora u prtljažniku autobusa, a nakon što se sav dozvoljeni prtljag svih putnika spakuje.

POLAZAK TRANSFERA I AUTOBUSA 

G R A D

MESTO POLASKA

SASTANAK PUTNIKA

VREME POLASKA

SENTA

T.A. "DOMUS", Petefi Šandora 31


20:45

21:00

SUBOTICA

Parking  hotela "PATRIA"

20:45

21:00

SOMBOR

Benz. st. KNEZ PETROL, Staparski put BB

20:45

21:00

KIKINDA

parking ispred hotela "NARVIK"

20:45

21:00

BAČKA TOPOLA

Benz .st. OMW na autoputu

21:15

21:30

 BEČEJ

parking iza MAXI-ja, ulica Danila Kiša

21:15

21:30

 ZRENJANIN

parking kod benz. stanice ECO

21:15

21:30

SREMSKA MITROVICA

Parking hotela "SIRMIUM"

21:15

21:30

RUMA

Autobuska stanica u centru kod crkve

19:30

19:45

NOVI SAD

Parking zatvorene autobuske stanice

(Sentandrejski put)

22:30

23:00

 BEOGRAD

peron 34 glavne autobuske stanice BAS

23:30

23:59

NIŠ

b.st.GAZPROM NEFT-preko puta motela "NAIS"

03:00

03:30

MESTO I VREME PRIKLJUČENJA PUTNIKA SA MOTELA I BENZINSKIH STANICA NA MAGISTRALI

BEOGRAD-PREŠEVO UGOVARA SE PO ZAHTEVU PUTNIKA, PRILIKOM REZERVACIJE.

Jedan dan pred put, prijavljeni mogu telefonom proveriti detalje polaska (vrstu autobusa, ime i kontakt pratioca grupe)

AUTOBUSKI PREVOZ 

  CENOVNIK BROJ

OD 01.12.2023.

CENE PO OSOBI (SEDIŠTU) - dinarska protivvrednost

ODRASLI

DECA DO 12 GODINA

IZ NOVOG SADA, BEOGRADA I MOTELA ILI PUMPI

NA AUTOPUTU DO MESTA POJATE

80€

60€

OD NIŠA (BENZINSKA STANICA PREKO PUTA MOTELA "NAIS" - GAZPROM NEFT) DO PREŠEVA

60€

40€

* CENA PREVOZA U JEDNOM PRAVCU IZNOSI 60% OD GORE NAVEDENIH CENA.

* DODATNO SEDIŠTE SE PLAĆA PO CENI ODSRASLOG PUTNIKA.

DOPLATA ZA TRANSFER

  CENOVNIK BROJ

OD 01.12.2023.

CENE PO OSOBI (SEDIŠTU) 

dinarska protivvrednost

IZ SUBOTICE, SENTE, SOMBORA,

KIKINDE, BAČKE TOPOLE

(MINIMUN ČETIRI PRIJAVLJENA PUTNIKA)

30€

IZ SREMSKE MITROVICE, RUME,

BEČEJA, ZRENJANINA 

(MINIMUM ČETIRI PRIJAVLJENA PUTNIKA)

20€

GARANTOVANI SU SVI POLASCI IZ NOVOG SADA, KAO I TRANSFERI IZ NAVEDENIH GRADOVA UKOLIKO JE ISPUNJEN USLOV OD MINIMUM ČETIRI PRIJAVLJENA PUTNIKA 

(ROK ZA OBAVEŠTENJE OKO ORGANIZACIJE TRANSFERA JE 5 DANA PRED PUT)

POLAZAK AUTOBUSA SA STAJALIŠTA DUŽ AUTOPUTA NOVI SAD-PREŠEVO

G R A D

LOKACIJA POLASKA NA AUTOPUTU

VREME POLASKA

STARA PAZOVA

Benzinska stanica PETROL na autoputu

cca. 23:30

      BEOGRAD

      izuzev stanice BAS-a

(peron 34) postoji mogućnost priključenja putnika i na:

Benzinska stanica ZMAJ

Benzinska stanica MOL

cca.

 VRČIN


Naplatna stanica "Beograd" Vrčin

 MALI POŽAREVAC

Benzinska stanica ECO

MALI POŽAREVAC 2

Odmorište pored autoputa

cca. 00:55

SMEDEREVO

Motel JERINA

cca. 01:00

MIHAJLOVAC

Benzinska stanica LUK OIL

cca. 01:10

 LOZOVIČKA ČESMA

restoran LOZOVIČKA ČESMA

cca. 01:15

KRNJEVO

Motel KRNJEVO

cca. 01:20

VELIKA PLANA

Mc DONALDs - benz.stan. Gazprom

cca. 01:25

 MARKOVAC

motel STARI HRAST

cca. 01:55

LAPOVO

benz. stanica OMW

cca. 02:05

JAGODINA

Benzinska stanica CORAL

cca. 02:30

ĆUPRIJA

Motel BAYBURT (bivša Ravanica)

cca. 02:35

PARAĆIN

Restoran TITO

cca. 02:40

POJATE

restoran EVROPA 

cca. 02:45

ALEKSINAC

restoran ISTANBUL

cca. 03:00

NIŠ

benz.stan. GAZPROM - preko puta motela NAIS

cca. 03:30

LESKOVAC

Naplatna stanica LESKOVAC JUG

cca. 04:00

VLADIČIN HAN

Benzinska stanica LUK OIL - Polom

cca. 05:00

VRANJE

Naplatna stanica

cca. 05:15

PREŠEVO

Granični prelaz Preševo / Tabanovce

cca. 06:00

MESTO I VREME PRIKLJUČENJA PUTNIKA SA MOTELA I BENZINSKIH STANICA NA MAGISTRALI

BEOGRAD-PREŠEVO UGOVARA SE PO ZAHTEVU PUTNIKA, PRILIKOM REZERVACIJE.

Jedan dan pred put, prijavljeni mogu telefonom proveriti detalje polaska (vrstu autobusa, ime i telefon pratioca grupe)

Garantovani su svi polasci iz Novog Sada, Beograda… kao i transferi iz svih navedenih gradova ukoliko je ispunjen uslov od minimum četiri prijavljena putnika.

Raspored sedenja određuje se isključivo po redosledu prijava, računarskom evidencijom, od prvih sedišta u donjem delu autobusa pa sve do poslednjih u gornjem.Prilikom prijave putnici mogu izraziti želje za sedenjem na određenim mestima u autobusu. Organizator ih, ako je moguće u odnosu na već prijavljene, može ali ne mora uvažiti (osim u slučajevima dokumentovanih posebnih potreba za invalide ili trudnice).

Broj putnika po smenama može se značajno razlikovati. Zato se Organizator ne obavezuje da prevoz u povratku izvrši istim autobusom i na istim sedištima kao u odlasku. Zbog istog razloga moguća je organizacija polaska jednim autobusom na dve destinacije a time i mogućnost angažovanja autobusa grčkog partnera za poslednji deo putovanja u Grčkoj kod odlaska, odnosno za prvi deo putovanja ka Srbiji u povratku.

Autobusi su udobni, namenski proizvedeni za duga putovanja, sa klima uređajima i audio-video opremom.

DOZVOLJENI PRTLJAG: Količina prtljaga ograničena je na jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga po osobi, a prevoz istog je besplatan.

DODATNI PRTLJAG: Dodatni prtljag (sve preko pomenutog ograničenja), biće primljen ukoliko bude slobodnog prostora u prtljažniku autobusa, a nakon što se sav dozvoljeni prtljag svih putnika spakuje.

Uobičajeno vreme dolaska autobusa u letovalište je oko 12-14h po lokalnom vremenu. U slučaju dolaska ranije od predviđenog vremena, postoji mogućnost da putnici moraju sačekati na završetak spremanja smeštajnih jedinica.

Udaljenost od mesta dolaska i polaska autobusa do smeštajnog objekta u velikoj većini je svega oko 20 metara, a samo u nekoliko slučajeva (npr.Polihrono i Pefkohori) više od 500 metara (jer bliži prilazak autobusa nije moguć)

Prenos prtljaga od mesta dolaska autobusa do smeštajnog objekta, ni u jednom letovalištu nije organizovan.

Od Novog Sada do svih destinacija putovanje uobičajeno traje 14 sati, uz više pauza za odmor i osveženje i zakonski limitiranu brzinu vožnje. Zbog tri granične procedure, moguća su čekanja nepredvidive dužine trajanja, na koja Organizator nema uticaja. U posadi autobusa su tri vozača i pratilac grupe.

Sanitarni propisi na granicama, posebno na ulazu u Grčku, za­branjuju unošenje prehrambenih proizvoda a pre svega svih vrsta mlečnih proizvoda i mesa (osim konzerviranog i dugotrajnih prera­đevina). Iznos gotovine koju je dozvoljeno izneti iz Republike Srbije je 10.000 € po osobi.

 

Kod paket aranžmana (obuhvata smeštaj i prevoz) i svojevoljnog odustajanja putnika od autobuskog prevoza, Organizator obračunava 30€ storno troškova po osobi.

POVRATAK IZ SVIH LETOVALIŠTA: oko 18–20h (prema instrukcijama predstavnika)

Boravak u letovalištu poslednjeg dana uslovljen je činjenicom da se smeštajne jedinice, zbog spremanja i čišćenja za narednu smenu gostiju, moraju isprazniti najkasnije u 9h00 a da posada autobusa počinje sa prijemom prtljaga i pripremama za povratak u 18h00. Za ovaj period obezbeđen je prostor za prtljag a u većini smeštajnih objekata postoji mogućnost korišćenja tuša i toaleta. Vreme posled­njeg dana treba provesti na plaži ili u šetnji, baš kao i prethodnih dvanaest dana.

Dolazak u Beograd je narednog jutra, uobičajeno oko 07h00. Dolazak u Novi Sad je oko 08h00. Odmah ili nakon najviše 30 minuta putnici nastavljaju za Sentu, Suboticu, Sombor, Kikindu, Sremsku Mitrovicu, Bečej i Zrenjanin, uz korišćenje transfer vozila Organizatora.

VAŽNO: Predstojeća turistička sezona, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuje u odnosu na sve dosadašnje, zbog postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, posebnom pažnjom i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija programa putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrdjenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na dan početka putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvodjenje novih mera, izmena ili ukidanje postojećih, kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za otkaz ugovorenog putovanja od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju sve državne odluke i mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11, važeći na dan zaključenja ugovora. Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u smeštajnim objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom testiranju na destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Napominjemo da se regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u međuvremenu promenjen. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima ulaska u zemlju odredišne destinacije (kao i zemlje u tranzitu) isto tako i o uslovima napuštanja iste i povratka u Republiku Srbiju, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predvidjena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti, od trenutka zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj opšteprisutnoj situaciju menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje odredjenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd. ) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja, i osnov isključenja primene Opštih uslova organizatora putovanja.

VAŽNA NAPOMENA:

Svi putnici koji putuju u Grčku, obavezni su da popune ONLINE formular u roku od 48 sati pred putovanje, na sledećem sajtu:

    • https://travel.gov.gr  
    • QR kod koji stigne na e-mail adresu na dan putovanja je NEOPHODAN za ulazak u Grčku, i treba ga sačuvati na svom mobilnom telefonu ili odštampati . 


OVA INFORMACIJA JE PROMENLJIVA I ISKLJUČIVO ZAVISI OD ODLUKE VLADE REPUBLIKE GRČKE. MOLIMO VAS DA SE INFORMIŠETE PRE POLASKA NA PUT O MERAMA, PRAVILIMA I USLOVIMA ULASKA U REPUBLIKU GRČKU A KOJA SU NA SNAZI U TERMINU VAŠEG PUTOVANJA.