* CENOVNIK BROJ 2 OD 05.05.2022.PO OSOBI (SEDIŠTU) DINARSKA PROTIVVREDNOST *

* POLAZAK AUTOBUSA ZA GRČKU *

* POLAZAK TRANSFER VOZILA DO AUTOBUSA -ZA REALIZACIJU TRANSFERA POTREBNO JE MINIMUM 4 PRIJAVLJENA PUTNIKA *

USLED POSKUPLJENJA CENE GORIVA, PROMENJENE SU CENE TRANSFERA :  S T A R A   C E N A  *  N O V A   C E N A 

AUTOBUSKI PREVOZ

DOPLATA TRANSFER

ODRASLI

DOPLATA TRANSFER

 DECA DO 12 G.

SASTANAK PUTNIKA


VREME POLASKA

IZ SENTE: ispred tur.agencije"DOMUS", Petefi Šandora 31

20€ 25€

10€ 15€

18:45

19:00

IZ SUBOTICE: parking hotela "PATRIA"

20€ 25€

10€ 15€

18:45

19:00

IZ SOMBORA: benzinska stanica KNEZ PETROL, Staparski put bb


20€ 25€

10€ 15€

18:45

19:00

IZ KIKINDE: parking ispred hotela "NARVIK"

20€ 25€

10€ 15€

18:45

19:00

IZ BAČKE TOPOLE: benzinska stanica OMW na autoputu

20€ 25€

10€ 15€

19:15

19:30

IZ BEČEJA: parking iza MAXI-ja, ulica Danila Kiša

10€ 15€

5€ 10€

19:15

19:30

IZ ZRENJANINA: parking kod EKO benz. stanice - nova pijaca

10€ 15€

5€ 10€

19:15

19:30

IZ SREMSKE MITROVICE: parking hotela "SIRMIUM"

10€ 15€

5€ 10€

19:15

19:30

IZ NOVOG SADA: parking ispred bivše zatvorene autobuske stanice ATP "Vojvodina" -  Ugao Sentandrejskog puta i Puta novosadskog partizanskog odreda. Klikom na link pogledajte lokaciju na mapi. 

https://elnostours.rs/wpcontent/uploads/2022/01/AUTOBUS.png

*

*

20:30

21:00

IZ BEOGRADA: peron glavne autobuske stanice BAS

*

*

22:15

22:30

IZ NIŠA: benzinska stanica GAZPROM NEFT prekoputa mtl."NAIS"

*

*

01:15

01:30

IZ NOVOG SADA, BEOGRADA I MOTELA ILI PUMPI NA AUTOPUTU DO MESTA POJATE

      70 €

OD NIŠA (BENZ. STANICA PREKO PUTA MOTELA"NAIS"-GAZPROM NEFT) DO PREŠEVA

      50 €

* SVAKO DETE MORA, PO ZAKONU, IMATI SVOJE SEDIŠTE, ALI IMA POPUST OD 50% UKOLIKO NEMA PUNIH 12 GODINA

* CENA PREVOZA U JEDNOM PRAVCU IZNOSI 60% OD CENE AUTOBUSKOG PREVOZA

* DOPLATA ZA AUTOBUSKI PREVOZ ZA PUTNIKE KOJI KORISTE DVE SMENE BORAVKA IZNOSI 30% OD CENE AUTOBUSKOG PREVOZA

* DODATNO SEDIŠTE SE PLAĆA PO CENI ZA ODRASLOG PUTNIKA

Raspored sedenja u autobusu određuje se isključivo po redosledu prijava računarskom evidencijom. Broj putnika po smenama može se značajno razlikovati. Zato se organizator ne obavezuje da prevoz u povratku izvrši istim autobusom i na istim sedištima kao u odlasku. Zbog istog razloga moguća je organizacija polaska jednim autobusom na dve destinacije, a time i mogućnost angažovanja autobusa grčkog partnera za poslednji deo putovanja u Grčkoj kod odlaska, odnosno za prvi deo putovanja ka Srbiji u povratku.* Udaljenost od mesta dolaska i polaska autobusa do smeštajnog objekta u velikoj većini je svega oko 20 m, a samo u nekoliko slučajeva ( npr. Polihrono i Pefkohori ) više od 500 m ( jer bliži prilazak autobusa nije moguć ) .

* PRENOS PRTLJAGA NI U JEDNOM LETOVALIŠTU NIJE ORGANIZOVAN *

* DOZVOLJEN PRTLJAG PO OSOBI - JEDAN KOFER I JEDAN KOMAD RUČNOG PRTLJAGA *

* POVRATAK ZA SRBIJU IZ LETOVALIŠTA JE OKO 18 - 20 ČASOVA *

Rešenjem gradske uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada, stajalište za turističke autobuse se izmešta na novu lokaciju i to na ugao Sentandrejskog puta i Puta novosadskog partizanskog odreda, ispred bivše A.S.”Vojvodina” – ulaz iz ulice Put novosadskog partizanskog odreda. Shodno gore navedenom rešenju, Elnos tours će sve svoje polaske od 01.02.2022. obavljati sa pomenute lokacije.

Klikom na  link https://elnostours.rs/wp-content/uploads/2022/01/Polazak-autobusa-za-Grcku-LETO-2022.png pogledajte mapu lokacije.

Garantovani su svi polasci iz Novog Sada, Beograda… kao i transferi iz svih navedenih gradova, ali za minimum četiri putnika.

Autobuski prevoz se realizuje u skladu sa svim zaštitnim merama protiv širenja COVID-a,  propisane uredbom i koje su  važeće na dan putovanja.

Raspored sedenja određuje se isključivo po redosledu prijava, računarskom evidencijom, od prvih sedišta u donjem delu autobusa pa sve do poslednjih u gornjem. Četvoročlane porodice raspoređuju se na isti način; prvo na sedišta za stolom (ako u autobusu postoji) a zatim uvek „linijski“, u istom redu. Prilikom prijave putnici mogu izraziti želje za sedenjem na određenim mestima u autobusu. Organizator ih, ako je moguće u odnosu na već prijavljene, može ali ne mora uvažiti (osim u slučajevima dokumentovanih posebnih potreba za invalide ili trudnice).

Broj putnika po smenama može se značajno razlikovati. Zato se Organizator ne obavezuje da prevoz u povratku izvrši istim autobusom i na istim sedištima kao u odlasku. Zbog istog razloga moguća je organizacija polaska jednim autobusom na dve destinacije a time i mogućnost angažovanja autobusa grčkog partnera za poslednji deo putovanja u Grčkoj kod odlaska, odnosno za prvi deo putovanja ka Srbiji u povratku.

Autobusi su udobni, namenski proizvedeni za duga putovanja, sa klima uređajima i audio-video opremom. Količina prtljaga ograničena je na dva komada po osobi a prevoz istog je besplatan.

Od Novog Sada do svih destinacija putovanje uobičajeno traje 14 sati, uz više pauza za odmor i osveženje i zakonski limitiranu brzinu vožnje. Zbog četiri granične procedure, moguća su čekanja nepredvidive dužine trajanja, na koja Organizator nema uticaja. U posadi autobusa su tri vozača i pratilac grupe.

Sanitarni propisi na granicama, posebno na ulazu u Grčku, zabranjuju unošenje prehrambenih proizvoda a pre svega svih vrsta mlečnih proizvoda i mesa (osim konzerviranog i dugotrajnih prerađevina).

Iznos gotovine koju je dozvoljeno izneti iz Republike Srbije je 10.000 € po osobi. U slučaju namere da se u Grčkoj kupuju artikli veće zbirne vrednosti od 100 €, potrebno je upoznati se sa našim carinskim propisima.

Uobičajeno vreme dolaska autobusa u letovalište je oko 12h00 – 13h00 po lokalnom vremenu (plus 1 sat u odnosu na naše vreme). U slučaju dolaska ranije od predviđenog vremena, postoji mogućnost da putnici moraju sačekati na završetak spremanja smeštajnih jedinica.

Udaljenost od mesta dolaska i polaska autobusa do smeštajnog objekta u velikoj većini je svega oko 20 metara a samo u nekoliko slučajeva je do 300 metara (jer bliži prilazak autobusa nije moguć). Prenos prtljaga putnika ni u jednom letovalištu nije organizovan.

POVRATAK IZ SVIH LETOVALIŠTA: oko 18h00 -20h00  a prema instrukcijama predstavnika.

Boravak u letovalištu poslednjeg dana uslovljen je činjenicom da se smeštajne jedinice, zbog spremanja i čišćenja za narednu smenu gostiju, moraju isprazniti najkasnije u 09h00 a da posada autobusa počinje sa prijemom prtljaga i pripremama za povratak u 18h00 – 19h00 a prema instrukcijama predstavnika. Za ovaj period obezbeđen je prostor za prtljag a u većini smeštajnih objekata postoji mogućnost korišćenja tuša i toaleta. Vreme poslednjeg dana treba provesti na plaži ili u šetnji, baš kao i prethodnih dvanaest dana.

Dolazak u Beograd je narednog jutra, uobičajeno oko 08h00. (Transfer za Pančevo.) Dolazak u Novi Sad je oko 09h00. Odmah ili nakon najviše 30 minuta putnici nastavljaju za Sentu, Suboticu, Sombor, Kikindu, Sremsku Mitrovicu, Bečej i Zrenjanin, uz korišćenje transfer vozila Organizatora.

Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predvidjenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti da utiče.

VAŽNO: Predstojeća turistička sezona, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuje u odnosu na sve dosadašnje, zbog postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, posebnom pažnjom i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija programa putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrdjenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na dan početka putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvodjenje novih mera, izmena ili ukidanje postojećih, kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za otkaz ugovorenog putovanja od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju sve državne odluke i mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11, važeći na dan zaključenja ugovora. Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u smeštajnim objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom testiranju na destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Napominjemo da se regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u međuvremenu promenjen. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima ulaska u zemlju odredišne destinacije (kao i zemlje u tranzitu) isto tako i o uslovima napuštanja iste i povratka u Republiku Srbiju, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predvidjena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti, od trenutka zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj opšteprisutnoj situaciju menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje odredjenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd. ) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja, i osnov isključenja primene Opštih uslova organizatora putovanja.

VAŽNA NAPOMENA:

Svi putnici koji putuju u Grčku, obavezni su da popune ONLINE formular u roku od 48 sati pred putovanje, na sledećem sajtu:

    • https://travel.gov.gr  
    • QR kod koji stigne na e-mail adresu na dan putovanja je NEOPHODAN za ulazak u Grčku, i treba ga sačuvati na svom mobilnom telefonu ili odštampati . 


OVA INFORMACIJA JE PROMENLJIVA I ISKLJUČIVO ZAVISI OD ODLUKE VLADE REPUBLIKE GRČKE. MOLIMO VAS DA SE INFORMIŠETE PRE POLASKA NA PUT O MERAMA, PRAVILIMA I USLOVIMA ULASKA U REPUBLIKU GRČKU A KOJA SU NA SNAZI U TERMINU VAŠEG PUTOVANJA.