SOPŠTENJE YUTA-e

SAOPŠTENJE Povodom neistinitih tvrdnji “udruženja” Efektiva

 

S A O P Š T E NJ E

Povodom neistinitih tvrdnji “udruženja” Efektiva

 

Povodom učestalih napada na turističke agencije od tzv. „zaštitnika potrošača“ EFEKTIVA, prinuđeni smo da se obratimo javnosti u cilju objektivnog i istinitog izveštavanja.

Naime, gore pomenuto udruženje korisnika bankarskih usluga EFEKTIVA, nakon fijaska u domenu svog interesovanja i delovanja, ničim izazvano pre 3 godine počinje da se bavi i „problemima“ u radu turističkih agencija. Da ne bi bilo ništa loše protumačeno, YUTA je i do sada imala kontakte ze Udruženjima za zaštitu potrošača, a sa pojedinima ima i ugovor o saradnji u cilju primene svih pozitivnih odredbi ZOZP (Republička Unija potrošača) od koje je, nakon usaglašavanja svih standarda i opštih uslova poslovanja, dobila i zaštićeni znak kvaliteta ZAŠTIĆENI POTROŠAČ, pre svega zbog ranije uvedenog sistema YUTA GARANCIJA PUTOVANJA, ali i ostalih uslova i usluga koji se nude jednistveno na tržištu, kao što je Arbitražni sud YUTA-e.

Dakle, nikada nije bilo sporno da se uočavaju problemi i da se na civilizovan i argumentovan način isti i ispravljaju u praksi. Pojavom Efektive to dobija novu dimenziju, sa rečnikom mržnje, huškanja i poziva na linč, izvratnjem činjenica ali i obaveznim argumentima i primerima koji podsećaju na osnovno školsko obrazovanje.

Iako se radi o sporadičnim primerima neprimenjivanja Zakona o zaštiti potrošača ili Zakona o turizmu od stotina hiljada ugovorenih putovanja, čega ima u svim branšama i svim državama, turističke agencije se predstavljaju kao prevaranti, mafijaši i sl., čime se u mnogim slučajevima ugrožava bezbednost zaposlenih u turističkim agencijama. Ovo je kulminiralo tokom COVID-19 krize i uspostavljanja sistema „zamenskih putovanja“ kada su na svom zvaničnom nalogu delili profile kolega koji su komentarisali i objašnjavali situaciju sa pozivom na linč i izbegavanje, i slučaja kada je jedna koleginica i fizički napadnuta.

Da li je potrebno da zbog ovakvog huškačkog govora mržnje neko strada pa da shvatimo koliko je opasno ovakvo javno ponašanje?

Epilog je par desetina „zavedenih“ potrošača koji su uz svesrdnu pravnu podršku Efektive tužili turističke agencije, oko  30% njih je na prvom stepenu dobilo spor, a 70% izgubilo spor. Imamo presude drugostepenog suda koje preinačuju prvostepene presude u korist agencija i potrošače koji u desetinama hiljada dinara imaju obavezu da plate troškove postupka.

Pitanje je da li će im sada, oni koji su ih nagovarali da krenu u te sporove refundirati novac? Svakako da neće jer nema tu mnogo brige za rezultat konačnih sporova, važno je pokrenuti ih i predsatviti ih javnosti, a ishod će da plati neko drugi. Istina od oko 200.000 putnika, samo par desetina putnika se odlučilo na ovakav korak, srećom.

 A da sve bude i potpuno jasno o čemu se ovde radi, oni koji insistiraju na poštovanju Zakona i vređaju sve koji drugačije misle, su u stvari isti oni koji ne poštuju i krše taj isti Zakon o zaštiti potrošača.

Naime članom 138 ZOZP je predviđeno da se moraju ispuniti određeni uslovi za upis u evidenciju – registar Udruženja ili Saveza zaštite potrošača, kao i da je ZABRANJENO DA SE UDRUŽENJA ILI SAVEZI PREDSTAVLJAJU KAO UDRŽENJE ILI SAVEZ POTROŠAČA AKO NE ISPUNJAVA USLOVE I NIJE UPISANO U ODGOVARAJUĆI REGISTAR.

Efektiva je izbrisana iz registra udruženja potrošača odlukom resornog Ministarstva zbog neispunjavanja osnovnih uslova, koje je podržano i mišljenjem Saveta potrošača, a koji čine sva udruženja ili savezi potrošača koji su upisani u registar. Uvidom u regstar udruženja potrošača jasno je da postoji 17 udruženja i saveza koji ispunjavaju predviđene uslove, među kojima se NE NALAZI EFEKTIVA. Posebno važan deo jeste da su PRAVILNIKOM o sadržini i  načinu vođenja evidencije udruženja i saveza za zaštitu potrošača i uslovima za upis predviđeni sledeći usovi za upis :

  • da ima najmanje jednog zaposlenog diplomiranog pravnika i jedno lice sa VII stepenom stručne spreme
  • da ima odgovarajući poslovni prostor koji je tehnički opremljen
  • zaposleni i lica na rukovodećim funkcijama u udruženju ili savezu moraju posedovati odgovarajuće diplome, sertifikate, potvrde ili dokumenta o odgovoarajućoj stručnosti, iskustvu, znanju i veštinama za obavljanje delatnosti zaštite potrošača.

Da li neko ko ozbiljno želi da se bavi ovim pitanjima ne može da ispuni ove uslove ili su tu posredi politika, CIA , BIA, KGB ili druge teorije zavere.

Postavlja se pitanje zašto se toleriše evidentno kršenje Zakona o zaštiti potrošača u domenu javnih nastupa i aktivnosti koje su u izričito zabranjene svima koji nisu ispunili pomenute uslove.

Jasnije je naravno nakon ovoga da su neznanje, loša namera, jezik mržnje zapravo paravan određene grupe ljudi koja, kršeći taj isti Zakon na koji se poziva, lakoverne i povodljive ljude obmanjuju pod nazivom zaštite potošača – nudeći i pravne usluge potrošačkih sporova, kao i reklamiranje zastupanja „njihovih pravnika i advokata“ što je u suprotnosti sa kodeksom Advokatske komore Srbije.

Svakako da na ovakve postupke nećemo više ćutati, već ćemo preduzeti sve Zakonom dozvoljene pravne radnje da se stane na put pre svega govoru mržnje i „reketiranja“ turističkih agencija.

Na kraju moramo da dodamo da njihove neinventivne opaske o YUTA-i kao Jugoslovenskom udruženju turitičkih agencija, pa i koga zastupamo, su nam jasne, jer da se nauči da se čita i piše nije lak proces, a osnovno obrazovanje i kultura u nedostatku argumenta je stvar ličnog  izbora. A mi, nas malo više od 170 turistikih agencija, potpomognuto i sa desetinama drugih kolega koje nisu članice YUTA-e sa preko  90% učešća u ukupnom prometu, smo tu da ne dozvolimo da primitivizam, nepoštovanje Zakona i elemenatrne kulture bude izdignuto na pijedastal viših vrednosti sa lažnom brigom o potrošačima.

Nikada nismo niti ćemo podržavati kršenje Zakona, ali mora postojati elementarna kultura obraćanja i komunikacije koja je argumentovana, potkovana znanjem, a ne paušalnim jednostranim mišljenjima pojedinaca i govorom mržnje.

Prilozi:

– DOPIS MINISTARSTVU TRGOVINE TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA – Kršenje propisa u oblasti zaštaštite prava potrošača

– SAOPŠTENJE MEDIJIMA – DOPLATA ZA GORIVO

 

PUTUJTE SIGURNO SA ČLANICAMA YUTA-e