RASPRODAJA PREOSTALIH KAPACITETA- SOPSTVENI PREVOZ I BUS- JUNI/POČETAK JULA – PIERIA

CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA

( ne postoji dinarski deo cene )

 6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište


Termin letovanja

25.06. - 07.07.

Termin letovanja

07.07. - 19.07.

ELENI

LEPTOKARIA

klik za opis kuće

1/2 ST. 210€ - 190€

1/3 ST. 150€ - 135€

1/4 ST. 115€ - 105€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA 60€ - 50€

1/2 ST. 240€ - 215€

1/3 ST. 170€ - 155€

1/4 ST. 130€ - 115€

AUTOBUS 80€ -70€

AUTOBUS DECA 60€ -50€

AKTI

LEPTOKARIA

klik za opis kuće

1/2 ST. 230€ - 205€

1/3 ST 160€ - 145€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA 60€ - 50€

1/2 ST. 260€ - 235€

1/3 ST. 180€ - 160€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA 60€ - 50€

JORGOS LEPTOKARIA

klik za opis kuće

1/2 ST. 160€ - 145€

1/3 ST. 110€ - 100€

1/4 ST. 85€ - 75€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA 60€ - 50€

1/2 ST. 190€ - 170€

1/3 ST. 130€ - 115€

1/4 ST. 105€ - 95€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA 60€ - 50€

ILIOS ELNOS PLATAMON 

klik za opis kuće

1/2 ST 200€ - 180€

1/3 ST. 140€ - 125€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA 60€ - 50€

1/2 ST. 220€ - 200€

1/3 ST. 155€ - 140€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA 60€ - 50€

EVANGELIS

NEI PORI 

klik za opis kuće

1/2 ST. 210€ - 190€

1/3 ST. 145€ - 130€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA 60€ - 50€

1/2 ST. 230€ - 205€

1/3 ST. 165€ - 150€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA 60€ - 50€

MAGAS

NEI PORI 

klik za opis kuće

NIJE U PONUDI

1/2 ST. 300€ - 270€

1/3 ST. 205€ - 185€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA 60€ - 50€

ADAMOS

NEI PORI

klik za opis kuće

1/2 ST. 220€ - 200€

1/3 ST. 150€ - 135E

1/4 ST. 120€ - 110€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA  60€ - 50€

NIJE U PONUDI

STELA

NEI PORI 

klik za opis kuće

1/3 APP. 170€ - 155€

AUTOBUS 80€ - 70€

AUTOBUS DECA 60€ - 50€

NIJE U PONUDI