MEĐUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Preporučujemo kupovinu međunarodnog zdravstvenog osiguranja

Polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja nije uključena u cene po ovoj ponudi, a moguće je  istu kupiti  u  Elnostours-u ili osiguravajućoj kompaniji po vlastitom izboru.

Za putovanje u Grčku posedovanje ove polise nije obavezno, međutim ovo pravilo može biti promenjeno, na čega Organizator nema uticaj. Ipak, zdravstveno osiguranje je uslov da se bezbrižno putuje i resterećeno uživa na letovanju, a Organizator isto preporučuje svima jer je u Grčkoj skupa svaka lekarska intervencija, lekovi, ambulantno ili bolničko lečenje ,a nije ni logično štedeti na vlastitom zdravlju i sigurnosti.

Na šalterima ELNOSTOURSa  se može kupiti polisaMILENIJUM” ili  UNIQAosiguranja     

Sada je moguće POLISU KUPITI I ON-LINE  na osiguranu sumu po osobi od 30.000 evra.  

 

Orijentacione cene polisa, u dinarskoj protivrednosti, iznose po danu:

• za odraslu osobu (do 70 godina): 1 – 1,4  evro,

• za maloletnu osobu: 0,7 – 1 evra,

• za porodicu (zavisno od broja roditelja i dece): od 1,5 evra do 3,5 evra

Uz putno osiguranje moguće je kupiti i dodatno pokriće za COVID-19.

Precizne informacije o svim cenama polisa mogu se dobiti u agenciji 021/528244 ili kod osiguravača.MILENIJUM