MEĐUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Preporučujemo kupovinu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja

Polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja nije uključena u cene po ovoj ponudi, a moguće je  istu kupiti lično u  Elnostoursu ili osiguravajućoj kompaniji po vlastitom izboru.

Za putovanje u Grčku posedovanje ove polise nije obavezno, međutim ovo pravilo može biti promenjeno, na čega Organizator nema uticaj. Ipak, zdravstveno osiguranje je uslov da se bezbrižno putuje i resterećeno uživa na letovanju, a Organizator isto preporučuje svima jer je u Grčkoj skupa svaka lekarska intervencija, lekovi, ambulantno ili bolničko lečenje , a nije ni logično štedeti na vlastitom zdravlju i sigurnosti.

Na šalterima ELNOSTOURSa  možete kupiti polise GLOBOS”  ili  “UNIQA” osiguranja