Nove cene boravišne takse u Grčkoj

Odlukom Vlade Grčke pod brojem A.1217/2023 od 31.12.2023., utvrđuje se nova cena turističke boravišne takse pod novim nazivom – “ Naknada za otpornost na klimatske krize”, koja se primenjuje na sve vrste smeštajnih turističkih objekata u periodu od marta do oktobra u turističkoj sezoni, po dnevnom korišćenju, po sobi odnosno apartmanu (smeštajnoj jedinici).

Za jedan studio / apartman  umesto 0,50€ nova cena takse iznosi 1,50€ po danu boravka. (18€ za smenu)

Za jednu  sobu u hotelu sa tri zvezdice umesto 1,50€  nova cena takse iznosi 3€ po danu boravka. (36€ za smenu)

 

Isečak iz Sl. glasnika Vlade Grčke u PDF formatu, možete pogledati  u nastavku.(deo teksta u dokumentu, koji se odnosi na visinu taksi, obeležen je žutom bojom)

Obaveštenje Nacionalne Turističke Organizacije Grčke EOT prosleđena od nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA  , sa informacijom o  izmeni iznosa boravišne takse, prevedenu na srpski jezik, koja se primenjuje od 01.01.2024.