Prijava za putno osiguranje je uspešno poslata.

Naše radno vreme za obradu  “online” prijava za putno zdravstveno osiguranje je od 10h do 16h radnim danom, subotom od 09h do 13h.
Rezervacije koje pošaljete nakon navedenih vremena biće obrađene narednog (radnog) dana.

Obavezujemo se na potvrdu prijave za  putno osiguranje – odgovor (na Vašu email adresu koju nam ovde navedete) najkasnije za 24 sata (radnim danima) od momenta prijema prijave. Tom prilikom primićete preciznu instrukciju za uplatu  kompletnog iznosa cene polise. Ukoliko niste  primili e-mail potvrdu rezervacije, proverite Vaš INBOX/SPAM (nepoželjnu poštu). Molimo Vas da rezervaciju ne vršite ukoliko niste u mogućnosti da uplatu prema instrukciji izvršite u roku od dva radna dana.