Prijava za MILENIJUM putno zdravstveno osiguranje

Prijava za MILENIJUM putno zdravstveno osiguranje.

 Molimo ispunite i pošaljite nam ovaj formular. Kada popunite sve tražene podatke i kliknete na “pošalji prijavu” , na ekranu Vam se mora prikazati rečenica “Vaša prijava je uspešno poslata” – to je znak da nam je Vaša prijava stigla u vidu email poruke i na nju Vam odgovaramo u kratkom roku sa instrukcijama za plaćanje na Vašu email adresu koju ćete nam ostaviti prilikom popunjavanja prijave.

Naše radno vreme za obradu ovih “online” prijava za PUTNO OSIGURANJE je od 10h do 16h radnim danom, subotom od 09h do 13h. Prijave koje pošaljete nakon navedenih vremena biće obrađene narednog (radnog) dana.

Obavezujemo se na  potvrdu – odgovor (na Vašu email adresu koju nam ovde navedete) najkasnije za 24 sata (radnim danima) od momenta prijema Vaše online prijave za putno zdravtsveno osiguranje. Tom prilikom primićete preciznu instrukciju za uplatu kompletnog iznosa vrednosti polise.  Ukoliko niste  primili e-mail potvrdu evidentiranja Vaše prijave, proverite Vaš INBOX/SPAM (nepoželjnu poštu).