Prijava za poklon vaučer uspešno poslata.

Prijava za poklon vaučer je uspešno poslata.

Naše radno vreme za obradu prijava za poklon vaučer je od 10h do 16h radnim danom, subotom od 09h do 13h.
Prijave koje pošaljete nakon navedenih vremena biće obrađene narednog (radnog) dana.

Obavezujemo se na potvrdu prijema prijave za poklon vaučer – odgovor (na Vašu email adresu koju nam ovde navedete) najkasnije za 24 sata (radnim danima) od momenta prijema Vaše prijave. Tom prilikom primićete preciznu instrukciju za uplatu kompletnog iznosa željene vrednosti poklon vaučera, koju ste naveli u prijavi. Ukoliko niste  primili e-mail potvrdu prijema prijave, proverite Vaš INBOX/SPAM (nepoželjnu/neželjenu poštu). Molimo Vas da rezervaciju ne vršite ukoliko niste u mogućnosti da uplatu prema instrukciji izvršite u roku od dva radna dana.