UKUPNE CENE SMEŠTAJA PO STUDIU / APARTMANU,

U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA, BEZ PREVOZA

                                                        ( ne postoji dinarski deo cene )

          6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište

          MAKSIMALAN BROJ OSOBA KOJI MOŽE DA BORAVI U SMEŠTAJNOJ JEDINICI IZRAŽEN JE ISPOD CENE

POLAZAK AUTOBUSA IZ NOVOG SADA >>>

29. MAJ

10. JUNI

TERMIN LETOVANJA >>>

30. MAJ - 11. JUNI

11. JUNI - 23. JUNI

FINIKAS - NEA VRASNA

-

-

DELFIN - VRASNA BEACH

-

-

UKOLIKO SE KORISTI AUTOBUSKI PREVOZ 

AUTOBUS POPUNJEN

AUTOBUS POPUNJEN