USKRŠNJA AKCIJA PIERIA

OBJEDINJENA CENE SMEŠTAJA I PREVOZA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA

( ne postoji dinarski deo cene )

6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište

Najam 13 dana

Polazak autobusa iz  Novog Sada              

31.5.

12.6.

24.6.

06.7.

18.7.

30.7.

11.8.

23.8.

04.9.

16.9.

Termin letovanja

od:          

01.6.

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

do:          

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

29.9.

studio za dve osobe (1/2) 

-

210

272

300

310

310

300

253

-

-

studio za tri osobe (1/3)

-

172

215

234

243

243

234

196

-

-

studio za četiri osobe (1/4)

-

153

181

196

205

205

196

167

-

-

Korišćenje klima uređaja

(ukoliko gosti žele)

doplata na licu mesta: 40€ za smenu boravka

*Dete do 12 god.koje koristi sopstveni ležaj ima popust 20€

*Dete do 12 god.koje ne koristi sopstveni ležaj plaća 50€

U ZAVISNOSTI OD AKTUELNOG STANJA PRODAJE, CENE SU NAVEDENE U RAZLIČITIM BOJAMA


OBJEDINJENA CENE SMEŠTAJA I PREVOZA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA

( ne postoji dinarski deo cene )

6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište

Najam 13 dana

Polazak autobusa iz  Novog Sada              

31.5.

12.6.

24.6.

06.7.

18.7.

30.7.

11.8.

23.8.

04.9.

16.9.

Termin letovanja

od:          

01.6.

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

do:          

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

29.9.

studio za dve osobe (1/2) 

-

224

291

319

333

-

319

262

-

-

studio za tri osobe (1/3)

-

181

224

243

262

-

243

205

-

-

studio za četiri osobe (1/4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Korišćenje klima uređaja

(ukoliko gosti žele)

doplata na licu mesta: 5€ dnevno

*Dete do 12 god.koje koristi sopstveni ležaj ima popust 20€

*Dete do 12 god.koje ne koristi sopstveni ležaj plaća 50€

U ZAVISNOSTI OD AKTUELNOG STANJA PRODAJE, CENE SU NAVEDENE U RAZLIČITIM BOJAMA

OBJEDINJENA CENE SMEŠTAJA I PREVOZA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA

( ne postoji dinarski deo cene )

6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište

Najam 13 dana

Polazak autobusa iz  Novog Sada              

31.5.

12.6.

24.6.

06.7.

18.7.

30.7.

11.8.

23.8.

04.9.

16.9.

Termin letovanja

od:          

01.6.

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

do:          

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

29.9.

studio za dve osobe (1/2) 

-

-

224

253

272

-

253

205

-

-

studio za tri osobe (1/3)

-

-

177

196

215

-

196

167

-

-

studio za četiri osobe (1/4)

-

-

153

172

186

-

172

148

-

-

Korišćenje klima uređaja

(ukoliko gosti žele)

uračunato u cenu

*Dete do 12 god.koje koristi sopstveni ležaj ima popust 20€

*Dete do 12 god.koje ne koristi sopstveni ležaj plaća 50€

U ZAVISNOSTI OD AKTUELNOG STANJA PRODAJE, CENE SU NAVEDENE U RAZLIČITIM BOJAMA

OBJEDINJENA CENE SMEŠTAJA I PREVOZA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA

( ne postoji dinarski deo cene )

6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište

Najam 13 dana

Polazak autobusa iz  Novog Sada              

31.5.

12.6.

24.6.

06.7.

18.7.

30.7.

11.8.

23.8.

04.9.

16.9.

Termin letovanja

od:          

01.6.

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

do:          

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

29.9.

studio za dve osobe (1/2) 

-

-

238

272

300

300

272

-

-

-

studio za tri osobe (1/3)

-

-

191

210

238

238

210

-

-

-

Korišćenje klima uređaja

(ukoliko gosti žele)

uračunato u cenu

*Dete do 12 god.koje koristi sopstveni ležaj ima popust 20€

*Dete do 12 god.koje ne koristi sopstveni ležaj plaća 50€

U ZAVISNOSTI OD AKTUELNOG STANJA PRODAJE, CENE SU NAVEDENE U RAZLIČITIM BOJAMA


OBJEDINJENA CENE SMEŠTAJA I PREVOZA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA

( ne postoji dinarski deo cene )

6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište

Najam 13 dana

Polazak autobusa iz  Novog Sada              

31.5.

12.6.

24.6.

06.7.

18.7.

30.7.

11.8.

23.8.

04.9.

16.9.

Termin letovanja

od:          

01.6.

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

do:          

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

29.9.

studio za dve osobe (1/2) 

-

-

262

281

305

305

281

243

-

-

studio za tri osobe (1/3)

-

-

205

219

238

238

219

191

-

-

Korišćenje klima uređaja

(ukoliko gosti žele)

doplata na licu mesta: 40€ po smeni boravka

*Dete do 12 god.koje koristi sopstveni ležaj ima popust 20€

*Dete do 12 god.koje ne koristi sopstveni ležaj plaća 50€


U ZAVISNOSTI OD AKTUELNOG STANJA PRODAJE, CENE SU NAVEDENE U RAZLIČITIM BOJAMA

OBJEDINJENA CENE SMEŠTAJA I PREVOZA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA

( ne postoji dinarski deo cene )

6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište

Najam 13 dana

Polazak autobusa iz  Novog Sada              

31.5.

12.6.

24.6.

06.7.

18.7.

30.7.

11.8.

23.8.

04.9.

16.9.

Termin letovanja

od:          

01.6..

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

do:          

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

29.9.

studio za dve osobe (1/2) MK

-

-

-

-

-

-

-

243

-

-

studio za dve osobe (1/2) 

-

-

272

291

-

314

-

257

-

-

studio za tri osobe (1/3) MK

-

-

-

-

-

-

-

191

-

-

studio za tri osobe (1/3) 

-

-

210

229

-

238

-

200

-

-

studio za četiri osobe (1/4) MK

-

-

-

-

-

-

-

177

-

-

Korišćenje klima uređaja

(ukoliko gosti žele)

Doplata na licu mesta 4€ dnevno

*Dete do 12 god.koje koristi sopstveni ležaj ima popust 20€

*Dete do 12 god.koje ne koristi sopstveni ležaj plaća 50€

U ZAVISNOSTI OD AKTUELNOG STANJA PRODAJE, CENE SU NAVEDENE U RAZLIČITIM BOJAMA

OBJEDINJENA CENE SMEŠTAJA I PREVOZA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA

( ne postoji dinarski deo cene )

6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište

Najam 13 dana

Polazak autobusa iz  Novog Sada              

31.5.

12.6.

24.6.

06.7.

18.7.

30.7.

11.8.

23.8.

04.9.

16.9.

Termin letovanja

od:          

01.6.

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

do:          

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

29.9.

studio za dve osobe (1/2) 

-

250

-

357

-

367

357

310

-

-

studio za tri osobe (1/3)

-

-

267

-

276

267

238

-

-

apartman za četiri osobe (1/4) MT 

-

-

-

-

-

-

267

219

-

-

apartman za četiri osobe (1/4) VT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

apartman za pet osoba (1/5) VT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Korišćenje klima uređaja

(ukoliko gosti žele)

Doplata na licu mesta 5€ dnevno za studio, 10€ dnevno za apartman (dva uređaja)

*Dete do 12 god.koje koristi sopstveni ležaj ima popust 20€

*Dete do 12 god.koje ne koristi sopstveni ležaj plaća 50€

U ZAVISNOSTI OD AKTUELNOG STANJA PRODAJE, CENE SU NAVEDENE U RAZLIČITIM BOJAMA

OBJEDINJENA CENE SMEŠTAJA I PREVOZA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA

( ne postoji dinarski deo cene )

6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište

Najam 13 dana

Polazak autobusa iz  Novog Sada              

31.5.

12.6.

24.6.

06.7.

18.7.

30.7.

11.8.

23.8.

04.9.

16.9.

Termin letovanja

od:          

01.6.

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

do:          

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

29.9.

apartman za tri osobe (1/3)

-

200

234

-

-

-

-

229

-

-

apartman za četiri osobe (1/4)

-

191

-

-

-

-

253

205

-

-

apartman za pet osoba (1/5)

-

172

-

-

-

-

224

181

-

-

Korišćenje klima uređaja

(ukoliko gosti žele)

doplata na licu mesta: 50€ po smeni boravka (za apartmane sa dva uređaja 80€ po smeni)

*Dete do 12 god.koje koristi sopstveni ležaj ima popust 20€

*Dete do 12 god.koje ne koristi sopstveni ležaj plaća 50€

U ZAVISNOSTI OD AKTUELNOG STANJA PRODAJE, CENE SU NAVEDENE U RAZLIČITIM BOJAMA

OBJEDINJENA CENE SMEŠTAJA I PREVOZA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA

( ne postoji dinarski deo cene )

6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište

Najam 13 dana

Polazak autobusa iz  Novog Sada              

31.5.

12.6.

24.6.

06.7.

18.7.

30.7.

11.8.

23.8.

04.9.

16.9.

Termin letovanja

od:          

01.6.

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

do:          

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

29.9.

studio za dve osobe (1/2) 

-

219

281

314

-

329

314

-

-

-

studio za tri osobe (1/3)

-

177

219

238

-

253

238

-

-

-

Korišćenje klima uređaja

(ukoliko gosti žele)

doplata na licu mesta 5€ dnevno

*Dete do 12 god.koje koristi sopstveni ležaj ima popust 20€

*Dete do 12 god.koje ne koristi sopstveni ležaj plaća 50€

U ZAVISNOSTI OD AKTUELNOG STANJA PRODAJE, CENE SU NAVEDENE U RAZLIČITIM BOJAMA

OBJEDINJENA CENE SMEŠTAJA I PREVOZA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA

( ne postoji dinarski deo cene )

6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska u letovalište

Najam 13 dana

Polazak autobusa iz  Novog Sada              

31.5.

12.6.

24.6.

06.7.

18.7.

30.7.

11.8.

23.8.

04.9.


16.9.

Termin letovanja

od:          

01.6.

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

do:          

13.6.

25.6.

07.7.

19.7.

31.7.

12.8.

24.8.

05.9.

17.9.

29.9.

studio za dve osobe (1/2) 

-

219

281

305

324

324

305

262

-

-

studio za tri osobe (1/3)

-

177

215

234

248

248

234

205

-

-

studio za četiri osobe (1/4)

-

153

186

200

210

210

200

177

-

-

Korišćenje klima uređaja

(ukoliko gosti žele)

Doplata na licu mesta 50€ dpo smeni boravka

*Dete do 12 god.koje koristi sopstveni ležaj ima popust 20€

*Dete do 12 god.koje ne koristi sopstveni ležaj plaća 50€

U ZAVISNOSTI OD AKTUELNOG STANJA PRODAJE, CENE SU NAVEDENE U RAZLIČITIM BOJAMA


POLAZAK TRANSFERA I AUTOBUSA 

G R A D

MESTO POLASKA

SASTANAK PUTNIKA

VREME POLASKA

SENTA

T.A. "DOMUS", Petefi Šandora 31


18:45

19:00

SUBOTICA

Parking  hotela "PATRIA"

18:45

19:00

SOMBOR

Benz. st. KNEZ PETROL, Staparski put BB

18:45

19:00

KIKINDA

parking ispred hotela "NARVIK"

18:45

19:00

BAČKA TOPOLA

Benz .st. OMW na autoputu

19:15

19:30

 BEČEJ

parking iza MAXI-ja, ulica Danila Kiša

19:15

19:30

 ZRENJANIN

parking kod benz. stanice ECO

19:15

19:30

SREMSKA MITROVICA

Parking hotela "SIRMIUM"

19:15

19:30

RUMA

Autobuska stanica u centru kod crkve

19:30

19:45

NOVI SAD

Parking zatvorene autobuske stanice

(Sentandrejski put)

20:30

21:00

 BEOGRAD

peron 34 glavne autobuske stanice BAS

22:15

22:30

NIŠ

b.st.GAZPROM NEFT-preko puta motela "NAIS"

01:15

01:30

MESTO I VREME PRIKLJUČENJA PUTNIKA SA MOTELA I BENZINSKIH STANICA NA MAGISTRALI

BEOGRAD-PREŠEVO UGOVARA SE PO ZAHTEVU PUTNIKA, PRILIKOM REZERVACIJE.

Jedan dan pred put, prijavljeni mogu telefonom proveriti detalje polaska (vrstu autobusa, ime i kontakt pratioca grupe)

POLAZAK AUTOBUSA SA STAJALIŠTA DUŽ AUTOPUTA NOVI SAD-PREŠEVO

G R A D

LOKACIJA POLASKA NA AUTOPUTU

VREME POLASKA

STARA PAZOVA

Benzinska stanica PETROL na autoputu

cca. 21:30

      BEOGRAD

      izuzev stanice BAS-a

(peron 34) postoji mogućnost priključenja putnika i na:

Benzinska stanica ZMAJ

Benzinska stanica MOL

cca. 22:30

 VRČIN


Naplatna stanica "Beograd" Vrčin

 MALI POŽAREVAC

Benzinska stanica ECO

MALI POŽAREVAC 2

Odmorište pored autoputa

cca. 22:55

SMEDEREVO

Motel JERINA

cca. 23:00

MIHAJLOVAC

Benzinska stanica LUK OIL

cca. 23:10

 LOZOVIČKA ČESMA

restoran LOZOVIČKA ČESMA

cca. 23:15

KRNJEVO

Motel KRNJEVO

cca. 23:20

VELIKA PLANA

Mc DONALDs - benz.stan. Gazprom

cca. 23:25

 MARKOVAC

motel STARI HRAST

cca. 00:00

LAPOVO

benz. stanica OMW

cca. 00:05

BATOČINA

Benzinska stanica MIHAJLOVIĆ 

cca. 00:10

JAGODINA

Benzinska stanica CORAL

cca. 00:30

ĆUPRIJA

Motel BAYBURT (bivša Ravanica)

cca. 00:35

PARAĆIN

Restoran TITO

cca. 00:40

POJATE

restoran EVROPA 

cca. 00:45

ALEKSINAC

restoran ISTANBUL

cca. 01:00

NIŠ

benz.stan. GAZPROM - preko puta motela NAIS

cca. 01:30

LESKOVAC

Naplatna stanica LESKOVAC JUG

cca. 02:00

VLADIČIN HAN

Benzinska stanica LUK OIL - Polom

cca. 03:00

VRANJE

Naplatna stanica

cca. 03:15

PREŠEVO

Granični prelaz Preševo / Tabanovce

cca. 04:00

MESTO I VREME PRIKLJUČENJA PUTNIKA SA MOTELA I BENZINSKIH STANICA NA MAGISTRALI

BEOGRAD-PREŠEVO UGOVARA SE PO ZAHTEVU PUTNIKA, PRILIKOM REZERVACIJE.

Jedan dan pred put, prijavljeni mogu telefonom proveriti detalje polaska (vrstu autobusa, ime i telefon pratioca grupe)

DOPLATA ZA TRANSFER

  CENOVNIK BROJ

OD 01.12.2022.

CENE PO OSOBI (SEDIŠTU) 

dinarska protivvrednost

IZ SUBOTICE, SENTE, SOMBORA,

KIKINDE, BAČKE TOPOLE

(MINIMUN ČETIRI PRIJAVLJENA PUTNIKA)

30€

IZ SREMSKE MITROVICE, RUME,

BEČEJA, ZRENJANINA 

(MINIMUM ČETIRI PRIJAVLJENA PUTNIKA)

20€

GARANTOVANI SU SVI POLASCI IZ NOVOG SADA, KAO I TRANSFERI IZ NAVEDENIH GRADOVA UKOLIKO JE ISPUNJEN USLOV OD MINIMUM ČETIRI PRIJAVLJENA PUTNIKA 

(ROK ZA OBAVEŠTENJE OKO ORGANIZACIJE TRANSFERA JE 5 DANA PRED PUT)