VLASTITI PREVOZ

VLASTITI PREVOZ

Osim organizovanog autobuskog prevoza, Organizator je za sve kapacitete predvideo i mogućnost putovanja sopstvenim au­tomobilom.

Za Severnu Makedoniju je potreban zeleni karton, a međunarodna vo­začka dozvola, prema sajtu Ministarstva spoljnih poslova Repu­blike Srbije nije potrebna za Grčku jer se priznaje vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu. Ukoliko vlasnik vozila nije pri­sutan, na izlazu iz Srbije potrebno je prikazati „AMS ovlašćenje“. 

Deo obavezne opreme za vozilo u Grčkoj je i vatrogasni aparat tipa S2.(prečnik posude 110mm; ukupna visina 370mm; 2kg praha u aparatu)

 

Osim vaučera, gosti koji putuju automobilom dobijaju i pismeno uputstvo  kako da do letovališta stignu, objašnjenje o lokaciji iza­branog objekta (sa GPS koordinatama) kao i broj mobilnog telefo­na predstavnika ili domaćina smeštajnog objekta.

Klikom na simbol zastavice, posetite zvanične sajtove javnih preduzeća za puteve, za svaku zemlju pojedinačno i izračunajte visinu putarine.